Юридична сила електронного документу

Останнім часом все частіше постає питання щодо правового регулювання використання електронних документів як джерела доказування в господарському процесі, що є результатом швидкого розвитку інформаційних технологій. Звичайно, законодавча база має відповідати сучасним реаліям для забезпечення повного та об’єктивного розгляду спорів і не створювати труднощів та проблем у доказуванні. Більшість процесуалістів схиляються до однозначної думки про необхідність визнання електронних документів як джерела доказування. Однак необхідно дослідити всі аспекти цього питання і дещо обмежитися у повній легалізації електронних доказів, насамперед, з метою ...

читать дальше