Топ-5 решений ВСУ
в банковских спорах за прошлый год

2016 год был щедр на правовые позиции и заключения Верховного Суда Украины, который уже этой весной будет действовать в совсем другом составе. Так как правовые заключения Верховного Суда Украины могут существенно повлиять и на судебную практику, и на правоприменение, предлагаем вашему вниманию 5 ключевых решений Верховного Суда в банковских спорах за прошедший год. Материал подготовили юристы Trusted Advisors Сергей Яценко и Юрий Жила специально для ЮРЛИГИ

1. Постановление Верховного Суда Украины от 30.03.2016 по делу № 6-1851цс15

Спор касался обращения взыскания ...

читать дальше

Нерухомий інститут

Інститут реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі судового рішення постійно вдосконалюється, але про його дієвість та ефективність говорити зарано.

Інститут права власності є чи не найголовнішим в приватному праві. Абсолютність та непорушність права власності закріплена як у Конституції України, так і в цивільному законодавстві. У силу підвищеної необхідності захисту від протиправних посягань, контролю за обігом деяких об’єктів цивільних прав (нерухоме майно, цінні папери, транспортні засоби тощо) державою встановлено обов’язок щодо державної реєстрації: права власності, об’єкта права власності або ...

читать дальше

Коли адвокату доведеться підтверджувати своє право на подання скарги в інтересах клієнта?

Законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» передбачено виключне право адвокатів на представництво особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. І для судів касаційної інстанції така норма діє з 1 січня цього року. Проаналізуємо, як ці нововведення реалізуються на практиці.

Виняток зі змін

Відповідно до пп.11 п.161 «Перехідних положень» Основного Закону представництво виключно адвокатами запроваджується поетапно. Водночас ч.3 цього підпункту встановлюється певний перехідний період: якщо провадження розпочаті до 30.09.2016 ...

читать дальше

Поза межами розуміння

Аналіз судової практики: рішення що вплинули на правозастосування у справах про банкрутство або відновлення платоспроможності

Чим ближче до фактичної реалізації судової реформи (формування нового Верховного Суду України), тим більше неоднозначних застосувань касаційними судами норм матеріального та процесуального права. Також це стосується практики у процедурах банкрутства. Все частіше Вищий господарський суд України відходить від позицій Верховного Суду України (далі – ВСУ), а саме від власної судової практики, сформованої протягом останніх 3-х років, ускладнюючи процедуру банкрутства.

Незважаючи на те, що практична реалізація ...

читать дальше

Trusted Advisors успешно представила интересы Банка в деле о возврате денежных средств

Команда судебной практики юридической фирмы «Trusted Advisors» успешно представила интересы Банка по делу о признании незаконными действий и взыскания денежных средств на общую сумму 5 526 042,24 грн.

Спор касался списания денежных средств ответчиком с предприятия в связи с наступлением неблагоприятных событий, которые могли повлечь за собой невыполнения обязательств истца. Исходя из того, что предприятие расположено в зоне вооруженного конфликта, а также в связи с ухудшением финансовых показателей истца, ответчик принял решение о досрочном взыскании задолженности, право на которое ...

читать дальше