Досконалості немає меж:
інститут відводу судді в господарському судочинстві давно потребує вдосконалення

Інститут відводу судді покликаний забезпечити неупереджений та справедливий розгляд справи судом. Неупередженість та безсторонність суду особливо є актуальною саме в господарському судочинстві, оскільки економічний ефект від результатів розгляду господарських спорів є, як правило, значним та відчутним.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. Саме зазначена норма виступає правовою основою для розвитку в національному законодавстві інституту відводу судді. Питання ефективності ...

читать дальше