Поза межами розуміння

Аналіз судової практики: рішення що вплинули на правозастосування у справах про банкрутство або відновлення платоспроможності

Чим ближче до фактичної реалізації судової реформи (формування нового Верховного Суду України), тим більше неоднозначних застосувань касаційними судами норм матеріального та процесуального права. Також це стосується практики у процедурах банкрутства. Все частіше Вищий господарський суд України відходить від позицій Верховного Суду України (далі – ВСУ), а саме від власної судової практики, сформованої протягом останніх 3-х років, ускладнюючи процедуру банкрутства.

Незважаючи на те, що практична реалізація ...

читать дальше

Банкрутство по-українськи:
проблеми та перспективи

Минулий рік був досить насичений для правової системи України: запровадження судової реформи, набрання чинності Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», формування системи приватних виконавців. Проте для банкрутства цей рік закінчився відсутністю будь-яких змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Хоча такі зміни є вкрай необхідними, враховуючи наявність численних прогалин у цьому законі.

Так, згідно з даними, розміщенними на веб-сайті Вищого господарського суду України, за 2016 р ...

читать дальше

Прес Банкрутства

Прес Банкрутства

З чим насамперед пов’язані звернення клієнтів у процесі банкрутства сьогодні? Які особливості можете відзначити у практиці 2016 року?

У реаліях сьогодення на судових процесах банкрутства все більш концентрується кінцевий етап конфлікту кредиторів та бізнес структур. Банкрутство – це наразі фактично єдиний спосіб для врегулювання інтересів усіх сторін шляхом реструктуризації або фактичного продажу активів підприємства.

Однак, попри той факт, що судова процедура банкрутства, як ніколи, отримала свою первинну мету, назвати цей процес ефективним вкрай важко, оскільки є багато протиріч та проблемних питань.

Говорячи ...

читать дальше

Новая редакция

Совершенствование положения об автоматизированной системе отбора арбитражных управляющих — шаг на пути к прозрачному разрешению дел о банкротстве

Фактически, исходя из пунк­та 4.23 Положения, суд после второго обращения в автоматизированную систему сразу назначает арбитражного управляющего, а не обязывает подать заявление о предоставлении согласия на участие в деле. С нашей точки зрения, это прямо нарушает положения статьи 114 Закона о банкротстве, так как суд не устанавливает соответствие кандидатуры арбитражного управляющего критериям, установленным законом. Кроме того, данное положение нарушает статью 43 Конституции Украины о праве ...

читать дальше

Иная сфера

В соответствии со статьей 1 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины порядок уголовного производства на территории Украины определяется только уголовным процессуальным законодательством Украины, которое состоит из соответствующих положений Конституции Украины, международных договоров, согласие на обязательность которых дана Верховным Советом Украины, УПК Украины и других законов Украины.

Закон Украины о банкротстве устанавливает порядок и условия восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом, а также применения ликвидационной процедуры с целью полного либо частичного удовлетворения требований кредиторов.

Закон Украины о банкротстве не относится к уголовному ...

читать дальше