Генеральна репутація

Невизначеність випадків, за яких ділова репутація може вважатися постраждалою, ускладнює захист позивачів, чих права порушені розповсюдженням недостовірної інформації

На сучасному етапі швидкого розвитку великого та середнього бізнесу в Україні з поступовим залученням іноземних інвесторів поняттю «ділова репутація» юридичної особи приділяють дедалі більше уваги. І це не дивно, адже практика існування іноземних компаній свідчить про те, що позитивна динаміка фінансових показників ще не є запорукою високої ефективності діяльності підприємства та швидкого залучення інвестицій. Жорстка конкуренція у світі бізнесу змушує використовувати також нематеріальні блага. Європейські ...

читать дальше

Закон о защите прав инвесторов: на что важно обратить внимание

Наиболее прогрессивное нововведение Закона № 289- VII от 07.04.2015 г. о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов - внедрение в законодательство Украины широко используемого в большинстве развитых стран института производного иска.

Так, закон предусматривает ряд изменений в Хозяйственном и Хозяйственном процессуальном кодексах Украины, которые наделяют участников акционерного общества с долей уставного капитала от 10-ти и более процентов, правом обратиться в суд с иском от имени общества к его должностному лицу о возмещении убытков, причиненных действиями ...

читать дальше